breadcrumbs_revolution_theme

АДМІНІСТРАЦІЯ даного ресурсу приділяє велику увагу збереженню конфіденційності інформації, що надається користувачами сайту, розташованої в мережі інтернет за адресою https://shop.carmen.ua/ (далі – «САЙТ»), а також будь-якими третіми особами (юридичними та фізичними особами), що надають КОМПАНІЇ конфіденційну інформацію з метою можливої ​​взаємодії (далі – «КОРИСТУВАЧІ»).
АДМІНІСТРАЦІЯ докладає максимальних зусиль для захисту, безпечного зберігання та нерозголошення конфіденційної інформації, що надається КОРИСТУВАЧАМИ.
Ця Політика конфіденційності (далі – «ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ») діє щодо всієї інформації, яку може отримати АДМІНІСТРАЦІЯ про КОРИСТУВАЧА під час використання ним будь-якого з ресурсів АДМІНІСТРАЦІЇ, в тому числі інформації, віднесеної до персональних даних ПО0. 2010 року № 2297-VI "Про захист персональних даних" (далі - "ІНФОРМАЦІЯ").
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ є офіційним документом АДМІНІСТРАЦІЇ.
АДМІНІСТРАЦІЯ дотримується принципів забезпечення конфіденційності відповідно до вимог чинного законодавства України, а також відповідно до загальних етичних норм та правил.
Використання САЙТУ АДМІНІСТРАЦІЇ означає беззастережну згоду КОРИСТУВАЧА з ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та зазначеними в ній умовами обробки ІНФОРМАЦІЇ, у разі незгоди з цими умовами КОРИСТУВАЧ СПОЛУЧУВАТИ САЙТА АД.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ визначає перелік ІНФОРМАЦІЇ, яку АДМІНІСТРАЦІЯ може отримати про КОРИСТУВАЧА, а також закріплює порядок обробки (зберігання, захист, надання) ІНФОРМАЦІЇ.
1.2. Метою ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ є забезпечення належного захисту інформації від несанкціонованого доступу до цієї інформації з боку третіх осіб та від неприпустимого розголошення.
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ є публічним документом, розміщеним на САЙТІ до якої має доступ будь-який користувач Інтернету.
1.4. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ застосовується лише до відносин, що виникають між КОРИСТУВАЧАМИ та АДМІНІСТРАЦІЄЮ. АДМІНІСТРАЦІЯ не несе відповідальності за дії третіх осіб.
1.5. АДМІНІСТРАЦІЯ у загальному випадку не перевіряє достовірність ІНФОРМАЦІЇ, що надається КОРИСТУВАЧАМИ, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак, АДМІНІСТРАЦІЯ виходить з того, що КОРИСТУВАЧ надає достовірну та достатню ІНФОРМАЦІЮ та підтримує цю ІНФОРМАЦІЮ в актуальному стані.      

2. УМОВИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРЕДАЧА ТРЕТІМ ОСОБАМ
2.1. Під час обробки ІНФОРМАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЯ керуються такими принципами:
2.1.1. Обробка ІНФОРМАЦІЇ має здійснюватися на законній та справедливій основі.
2.1.2. Обробка ІНФОРМАЦІЇ має обмежуватися досягненням конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей. Не допускається обробка ІНФОРМАЦІЇ несумісна з метою збору ІНФОРМАЦІЇ.
2.1.3. Не допускається об'єднання баз даних, що містять ІНФОРМАЦІЮ, обробка яких здійснюється з метою, несумісною між собою.
2.1.4. Обробці підлягає лише ІНФОРМАЦІЯ, яка відповідає цілям її опрацювання.
2.1.5. Зміст та обсяг оброблюваної ІНФОРМАЦІЇ повинен відповідати заявленим цілям обробки. ІНФОРМАЦІЯ, що обробляється, не повинна бути надмірною по відношенню до заявлених цілей її обробки.
2.1.6. При обробці ІНФОРМАЦІЇ мають бути забезпечені точність ІНФОРМАЦІЇ, її достатність, а в необхідних випадках та актуальність щодо цілей обробки ІНФОРМАЦІЇ.
2.1.7. Зберігання ІНФОРМАЦІЇ повинно здійснюватися у формі, що дозволяє визначити КОРИСТУВАЧА не довше, ніж цього вимагають мети обробки ІНФОРМАЦІЇ.
2.1.8. Якщо термін зберігання ІНФОРМАЦІЇ не встановлений договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є КОРИСТУВАЧ, ІНФОРМАЦІЯ, що обробляється, підлягає знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності в досягненні цих цілей.
2.2. АДМІНІСТРАЦІЯ зберігає ІНФОРМАЦІЮ КОРИСТУВАЧА відповідно до внутрішніх правил відповідної програми.
2.3. Щодо ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання КОРИСТУВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб.
2.4. АДМІНІСТРАЦІЯ має право передати ІНФОРМАЦІЮ про КОРИСТУВАЧА третім особам у таких випадках:
2.4.1. КОРИСТУВАЧ висловив свою згоду на такі дії.
2.4.2. Передача необхідна для надання послуг КОРИСТУВАЧУ.
2.4.3. Передача передбачена українським законодавством у межах встановленої законодавством процедури.
2.5. Під час обробки персональних даних КОРИСТУВАЧА АДМІНІСТРАЦІЯ керується законом України від 01.06.2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».

3. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Під обробкою ІНФОРМАЦІЇ в рамках цієї ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ розуміється сукупність дій АДМІНІСТРАЦІЇ, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, вилучення, використання, передачу, знищення ІНФОРМАЦІЇ.
3.2. АДМІНІСТРАЦІЯ здійснює обробку ІНФОРМАЦІЇ, наданої КОРИСТУВАЧАМИ, відповідно до згоди КОРИСТУВАЧА про її обробку.
3.3. Збір ІНФОРМАЦІЇ про КОРИСТУВАЧА здійснюється:
3.3.1 При використанні САЙТУ;
3.3.2 Під час укладання, зміни, розірвання договорів/угод з КОРИСТУВАЧАМИ;
3.3.3 В інших випадках.
3.4. ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ може зберігатися у Адміністрації на електронних або паперових носіях.
3.5. З метою покращення роботи САЙТУ, інформація про переходи по сторінках САЙТУ, натискання на елементи САЙТУ та виходи з САЙТУ, передається в систему Google Analytics або інші системи аналізу даних. Всі вищевказані дані зберігають номер облікового запису КОРИСТУВАЧА на САЙТІ, при цьому АДМІНІСТРАЦІЯ не передає жодних персональних даних КОРИСТУВАЧА, якщо він виконав вхід до системи. Всі дії одного КОРИСТУВАЧА зв'язуються між собою.
3.6. ІНФОРМАЦІЯ, віднесена законом України від 01.06.2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» до персональних даних, не передається будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених вищезазначеним законом та ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
3.7. За наявності згоди КОРИСТУВАЧА можлива передача ІНФОРМАЦІЇ, в тому числі віднесеної законом України від 01.06.2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» до персональних даних, третіх осіб, партнерів АДМІНІСТРАЦІЇ, з умовою прийняття такими особами зобов'язань щодо забезпечення .
3.8. АДМІНІСТРАЦІЯ має право знищити ІНФОРМАЦІЮ про КОРИСТУВАЧА, а саме зробити дії, внаслідок яких стає неможливим відновити зміст ІНФОРМАЦІЇ.

4. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
АДМІНІСТРАЦІЯ вживає необхідних і достатніх організаційних та технічних заходів для захисту інформації про користувачів від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею з боку третіх осіб.

5. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЗАСТОСУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
5.1. АДМІНІСТРАЦІЯ має право вносити зміни до цієї політики КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ набирає чинності з моменту її розміщення на САЙТІ, якщо інше не передбачено новою редакцією ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
5.2. АДМІНІСТРАЦІЯ має право вносити зміни до умов ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ у будь-який час без попереднього оголошення.